TIN TỨC

abc acb

Lõi lọc dầu thay thế cho dòng SWK-2000

Tương thích với nhiên liệu diesel và diesel sinh học. Phù hợp với các phiên bản bộ lọc đơn và song song.

456